top of page

INTRODUCCIÓ

Evangelització i Mitjans de comunicació

Iglesia del Divino Salvador

La informació religiosa com a periodisme especialitzat és una forma particular d'informació. La premsa escrita reflecteix l'evolució en l'esdeveniment informatiu de caràcter religiós i és, alhora, un escenari privilegiat per presentar els trets que configuren i determinen que una informació pertanyi a un apartat com és el de la informació religiosa. Des d'aquest punt de vista, ens interessa de manera especial allò que ofereixen els mitjans no oficials, no religiosos i aconfessionals com a informació religiosa.

 

Si bé cal conèixer les característiques que els mateixos mitjans religiosos ofereixen sobre la seva metodologia informativa, no menys important serà descobrir els elements comuns i discrepants dels qui se situen en l'àmbit de la informació religiosa fora de l'oficialitat dels mitjans eclesials i confessionals. El diari diari de caràcter nacional, de format generalista és, per exemple, un bon instrument de treball per organitzar un esbós inicial que reconegui i identifiqui la informació religiosa com a periodisme especialitzat.

 

D'altra banda, la formació dels futurs professionals de la comunicació, informadors i periodistes pateix, en gran mesura, una oferta acadèmica rigorosa, precisa i de qualitat. El periodisme religiós, essent com és, un dels àmbits de la comunicació que més informació genera -penseu en la quantitat de publicacions religioses institucionals o no- i que més pàgines impreses produeix dins del món de l'edició periodística internacional, la formació dels futurs professionals de la comunicació no té una preparació especialitzada sobre això.

 

Aquest curs té com a objectiu ajudar a prendre consciència sobre l‟existència d‟un periodisme religiós com a part integrant de l‟escenari dels diferents models de periodisme especialitzat. I, alhora, fer una crida d'atenció sobre la necessitat de formar els futurs professionals del periodisme en un escenari, el de la informació religiosa, que exigeix els coneixements bàsics que requereix qualsevol altre tipus de periodisme especialitzat.

bottom of page