DISCIPLINES

Assignatures dels centres d'estudis superiors del CESAG-COMILLAS, ISUCIR, CETEM

Estudiantes en el aula

CESAG

Assignatura obligatòria al pla d'estudis de Comillas per al títol a  educació infantil i primària. Necessària per a l'obtenció de la DECA

Chica sosteniendo BIble

Teologia Pastoral

CETEM - ISUSCIR

Assignatura del pla destudis per a lobtenció de la llicenciatura en Ciències religioses. De l'Institut Superior de Ciències Religioses de Mallorca (ISUCIR) i del (CETEM)

Writing on the Board

CESAG

Assignatura opcional en el pla d'estudis de Comillas per al títol a  educació infantil i primària i necessària per a lobtenció de la DECA.

Niños leyendo la Santa Biblia

Catequètica fonamental

CETEM - ISUSCIR

Assignatura del pla destudis per a lobtenció de la llicenciatura en Ciències religioses. De l'Institut Superior de Ciències Religioses de Mallorca (ISUCIR) i del (CETEM)

concepto de red social

ISUCIR

Assignatura del pla destudis per a lobtenció de la llicenciatura en Ciències religioses. De l'Institut Superior de Ciències Religioses de Mallorca (ISUCIR)

Libros religiosos

Catequètica Especial

CETEM - ISUSCIR

Assignatura del pla destudis per a lobtenció de la llicenciatura en Ciències religioses. De l'Institut Superior de Ciències Religioses de Mallorca (ISUCIR) i del (CETEM)