top of page

Aquí trobaràs material educatiu per a nens, joves i adults. També documentació de les assignatures de Teologia Pastoral i Pedagogia i didàctica de la religió, com a evangelització als mitjans de comunicació. Aquesta pàgina està desenvolupada perquè els alumnes, els catequistes i els agents de pastoral tinguin una zona de recursos per poder desenvolupar la seva tasca d'educadors en la fe. Els destinataris són totes aquelles persones que vulguin conèixer una mica més sobre Jesucrist i què vulguin celebrar la seva fe amb autenticitat.

bottom of page