CATEQUÉTICA ESPECIAL

Asignatura del Instituto Superior de Ciencias Religiosas (ISUCIR)

Bachiller y Licenciatura en Ciencias Religiosas

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS

BLOC 1 : CONTINGUT, LLENGUATGE I MÈTODE DE LA CATEQUESI

 

TEMA 1.1 El mètode catequètic

TEMA 1.2 Els continguts de la catequesi

TEMA 1.3 El llenguatge de la catequesi

TEMA 1.4 Mètodes, tècniques i instruments de la catequesi

 

TRABAJO DEL ALUMNO

BIBLIOGRAFIA DEL TEMA

BLOC 2: LA CATEQUESI EN L’ESGLÉSIA PARTICULAR

TEMA 2.1 Els subjectes responsables de la catequesi

TEMA 2.2 El catequista: identitat i missió

TEMA 2.3 Formació de catequistes

TEMA 2.4 L’organització de la catequesi

 

TRABAJO DEL ALUMNO

BIBLIOGRAFIA DEL TEMA

 

BLOC 3: ELS DESTINATARIS DE LA CATEQUESI

TEMA 3.1 La catequesi per edats

                TEMA 3.1.1 La catequesi dels adults

                TEMA 3.1.2 La catequesi dels infants

                TEMA 3.1.3 La catequesi dels joves

                TEMA 3.1.4 La catequesi dels ancians

           

        TEMA 3.2 Catequesi per a situacions especials, mentalitats i ambients

                        TEMA 3.2.1 La catequesi dels discapacitats i inadaptats

                        TEMA 3.2.2 La catequesi dels marginats

 

TRABAJO DEL ALUMNO

BIBLIOGRAFIA DEL TEMA