top of page

Sèries TV espirituals

3_Caminos_Serie_de_TV-191412522-large.jpeg

3 camins
Norberto López Amado, Franziska Meletzky, Ignacio Mercero

Sèrie que narra la vida de cinc amics de diferents nacionalitats units pel Camí de Sant Jaume al llarg de tres èpoques diferents, l'any 2000, el 2006 i el 2021. Barreja de drama i comèdia, la història explora la relació entre cinc amics de cinc nacionalitats diferents en tres moments puntuals de la vida. El pas del temps va desmuntant els seus somnis, teixint i deixant anar parelles i amistats i transformant la personalitat dels cinc. Tres anys diferents, tres camins, tres etapes de la vida, molts problemes, tensions i conflictes del món ordinari que es juguen al tauler espiritual i material del Camí de Sant Jaume. El Camí actua de catalitzador i excusa per reunir-los en cadascuna de les èpoques en què treiem el cap a les seves vides. Els acompanyen històries plenes d'emocions, amistats, coratge però també decepcions, por i perdó. Reflexions sobre l'existència, abordant temes tan complexos com el pas del temps, el final de l'amor quan es desgasta i moren els somnis i la por d'envellir.

bottom of page